เมนูไทย

เมนูไทย

Sawaddee Thai Restaurant
Tel: 089-8504449, 084-4831689, 089-0098474
E-mail: tysawaddee@gmail.com
Line ID: 0898504449
Opening hours: 17: 30pm - 23:00pm

home1

englishmenu

gallery1

contact us1

map1

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11